projecten

beheerplannen en ecosysteemdiensten

  • opmaak natuurbeheerplan nieuwe stijl voor het Te Boelaarpark (stad Antwerpen): in het Type 2 beheerplan worden naast de gebruikelijke beheeraspecten ook de ecosysteemdiensten van het park mee geëvalueerd op basis van de natuurwaardeverkenner.   Door de erkenning van de diensten die door het park geleverd worden kunnen ze ook mee in de doelstellingen van het park worden ingebouwd en eventueel versterkt, in overeenstemming en in evenwicht met de natuurdoelen en de sociale gebruiksdoelen.
  • opmaak van een geïntegreerd werkplan incl. ecosysteemdiensten en biomassavoorziening voor een gemeentelijk bomenbeheerplan voor ca. 40.000 bomen: aanvullend aan het pragmatische boombeheer (VTA, ANB richtlijnen bomenplan) werd een structuur opgezet die toelaat ecosysteemdiensten van laanbomen in te brengen en te verbeteren, met onderscheid tussen waardering via de natuurwaardeverkenner of via het internationale i-Tree Eco.

Op het Europese congres  over ecosysteemdiensten presenteert HESSELTEER samen met de partners de werkwijze hiervan kort in een poster.

Andere lopende of recente projecten:

  • opmaak van een geïntegreerd natuur- en landschapsbeheerplan nieuwe stijl voor een privé-landgoed (ca. 60 ha)
  • ecologische advisering van verkavelingsvergunningen en inplantingsplannen;
  • recurrent beheer van een landgoed in de Kempen: droog grove dennenbos en nat elzenbroekbos en weiland, met zowel een natuur- als een productiefunctie; en een landgoed in de omgeving van Luik: beheer in een historisch kader van habitatwaardig bos (HT 9160) en schraal grasland (HT6410), productiegrasland en boomgaard;
  • passende beoordeling voor de uitbreiding van KMO te Kalmthout

medewerking aan conceptuele projecten (met andere partners)

  • concepten rond uitbreiding stedelijke groene infrastructuur;
  • optimalisatie en valorisatie van groene infrastructuur in een bebouwde omgeving: bepalen van methodes en pragmatisch inbouwen in bestaande werking.