werkingsgebied

U zoekt expertise over groen, natuur of landschap op de maat van uw project? U vindt het hier!

Een sterke maatschappij draait op een sterke natuur. Dat is zowat het motto van HESSELTEER. Slijtvast beheer leidt tot een duurzaam gebruik.

Een doelgerichte en persoonlijke benadering, heldere communicatie en flexibiliteit staan daarbij voorop.

HESSELTEER ondersteunt en begeleidt zowel overheden als private ondernemingen of particulieren . Beginnend van bij de planning van een project of terreininrichting, over de uittekening ervan, tot en met de organisatie en de begeleiding van de uitvoering.

Concreet: waarvoor kan je bij ons terecht?

 • opmaak van natuurbeheerplannen (waaronder ook boombeheerplannen) en beheerplannen voor beschermd natuurlijk erfgoed, en geïntegreerde beheerplannen als de combinatie van beide
 • advisering inzake de Europese regelgeving: Natura 2000 en instandhoudingsdoelstellingen, inclusief voortoets en passende beoordeling
 • gebruik en planning van waardevolle ecosysteemdiensten
 • in de praktijk brengen van ecologisch beheer
 • ecologische randvoorwaarden inbouwen in een bestek 
 • organiseren van het gewenste natuur- en/of landschapsbeheer
 • inbouwen van ecologische visies en randvoorwaarden in het ruimtelijke beleid
 • advisering omtrent de aanleg en het onderhoud van elementen voor faunamigratie (ecologische corridors, weginfrastructuren enz.)
 • een evenwicht vinden tussen ruimtelijke planning en biodiversiteit
 • boomveiligheid-analyse via VTA  en IBA (gecertificeerd als boomveiligheidscontroleur en boomveiligheidinspecteur)
 • opmaak van een kosten-baten analyse
 • ….

Wat mag je daaronder verstaan? HESSELTEER verstrekt dienstverlening op het gebied van:

of kijk ook eens naar de lopende projecten.

Een vraag hierover, of wil u het liever persoonlijk toegelicht krijgen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

Wil je meer achtergrond? Neem dan ook eens een kijkje op meer weten.

HESSELTEER ondersteunt de biodiversiteit ook in praktijk: woont u in Oud-Berchem (postcode 2600) of is uw bedrijf er gevestigd, en heeft u een goed georienteerde gevel voor het ophangen van nestkasten voor gierzwaluwen, dan kan u vrijblijvend bij HESSELTEER een nestkast voor deze fantastische zomervogels aanvragen!