projecten

Lopende en recente projecten:

 • Uitwerking van het Groenpool project:  ‘Inventariserend ruimtelijk en natuuronderzoek voor de ontwikkeling van een samenhangende open ruimte ten Oosten van Antwerpen’ (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • actualisatie van de beheerplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in functie van de vernieuwde Natura 2000 wetgeving. (i.o.v. Leefmilieu Brussel, de opdracht wordt uitgevoerd samen met Sweco Belgium nv);
 • opmaak van een geïntegreerd natuur- en landschapsbeheerplan nieuwe stijl (ca. 40 ha habitats in beschermd landschap en incl. een beschermd monument) voor een privé-landgoed (ca. 60 ha totaal) te Oelegem. Aanvullende aanvraag projectsubsidie Natuur voor uitvoering van maatregelen;DSC_6926
 • opmaak van een geïntegreerd natuur- en landschapsbeheerplan nieuwe stijl voor domein Ertbrugge te Deurne Wijnegem (ca.94 ha, zowel openbare als private eigendom in beschermd landschap en met beschermd monument; de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • opmaak van een landschapsbeheerplan voor een beschermde dorpsgezichten en beschermd monument (kasteel) te Wijnegem (private opdrachtgever);
 • opmaak van een landschapsbeheerplan voor het beschermde dorpsgezicht ‘Pastorietuin Sint Sebastianusparochie’ te Linkebeek (i.o.v. de Kerkfabriek);
 • opmaak van een landschapsbeheerplan voor de Hofdreef te Wuustwezel, als beschermd monument (i.o.v. de gemeente Wuustwezel en het regionaal landschap De Voorkempen);
 • opmaak van een inrichtingsvisie voor de Wijngaardberg (Rotselaar/Aarschot) voor een duurzaam samengaan tussen fruitteelt, recreatie, erfgoed en Natura 2000 (i.o.v. Ruimte Vlaanderen, de opdracht wordt uitgevoerd samen met OMGEVING);
 • Verbeteren van biodiversiteit op bedrijventerreinen, pilootproject i.o.v. de provincie Antwerpen in het kader van het Interreg-programma 2BConnect;
 • procesbegeleiding en voorbereiding van een toolbox ‘Erf en Wet’ i.o.v. het regionaal landschap de Voorkempen: afstemming over 4 gemeentes van de richtlijnen en verordeningen rond de inpassing van groenschermen in agrarisch gebied, resulterend in een inspirerende brochure;
 • ecologische advisering bij verkavelingsvergunningen en inplantingsplannen;
 • passende beoordeling en ecologiosche pre-advisering voor de uitbreiding van verschillende KMO,  bestemmingswijziging van gebouwen in SBZ, RUP’s enz.;
 • recurrent beheer van enkele landgoederen in de Kempen: droog grove dennenbos, natte elzenbroekbossen, dottergrasland en bos en weiland met zowel een natuur- als een productiefunctie;  alsook een landgoed in de omgeving van Luik: beheer in een historisch kader van habitatwaardig bos (Europees habitattype 9160) en schraal grasland ( habitattype 6410), productiegrasland en boomgaard;

 

BeheerplaSchermafdruk 2018-04-17 22.29.54nnen met link naar ecosysteemdiensten

 • opmaak natuurbeheerplan nieuwe stijl voor het Te Boelaarpark (stad Antwerpen): in het Type 2 beheerplan worden naast de gebruikelijke beheeraspecten ook de ecosysteemdiensten van het park mee geëvalueerd op basis van de natuurwaardeverkenner.
 • opmaak van een geïntegreerd werkplan incl. ecosysteemdiensten en biomassavoorziening voor het gemeentelijk bomenbeheerplan van Brasschaat voor ca. 40.000 bomen: aanvullend aan het pragmatische boombeheer (o.a. VTA; ANB richtlijnen bomenplan) werd een structuur opgezet en uitgewerkt die toelaat ecosysteemdiensten van laanbomen in te brengen en te verbeteren, met onderscheid tussen waardering via de natuurwaardeverkenner of via het internationale i-Tree Eco.

Op het recente Europese congres  (2016) over ecosysteemdiensten en op het op het VVOG symposium ‘Natuurvoordelen van openbaar groen’‘ presenteerde HESSELTEER samen met de partners de werkwijze hiervan.

 

Medewerking aan conceptuele projecten (met andere partners)

 • concepten rond uitbreiding groene infrastructuur; o.a. KIWI project (Klimaatvriendelijke Infrastructuur in Weerbare Industriezones, provincie Vlaams Brabant);
 • optimalisatie en valorisatie van groene infrastructuur in een bebouwde omgeving: bepalen van methodes en pragmatisch inbouwen in bestaande werking.

 

en publicaties:

 

IMG_20171030_130118