expertise

Hesselteer bvba werd opgericht door Guy Heutz (curriculum vitae) die al meer dan 20 jaar actief is in het professionele bos- en natuurbeheer, waarvan 17 jaar voor de Vlaamse Overheid. Als regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos was hij bijna 10 jaar leidinggevende voor een heel team van boswachters en groenarbeiders, en verantwoordelijk voor het goede beheer van de bossen en natuurreservaten van de Vlaamse Overheid ten noorden van Antwerpen.

KS-aardbeivlinder-20080516_0015Daaronder valt zeer veel natuur die behoort tot het Europese Natura 2000 netwerk (uitgestrekte heideterreinen als de Kalmthoutse Heide en de Schietvelden, graslandcomplexen, bossen en waterpartijen). Op dat gebied is er dan ook uitgebreide expertise, gaande van de opmaak van de Europese natuurdoelen, over de integratie in beheerplannen, tot de praktische realisatie op terrein en de inschatting van de impact van allerhande activiteiten op de instandhouding van de habitats en de soorten. Het beheer van kleinere bossen en natuurgebieden, al dan niet met een sterk recreatief gebruik.

Er is dan ook veel ervaring met het halen van een duurzaam evenwicht tussen ecologie (natuurdoelen), economie (houtexploitatie, biomassa), en sociaal gebruik ( inrichtingen voor recreatie en  (brand)preventie).

De regelmatig voorkomende sterke combinatie tussen ecologie en erfgoed kan vaak als een troef worden uitgespeeld. Het opzetten en coördineren van een uitgebreide multi-partner samenwerking voor de vlotte realisatie van een erfgoedproject in een bosomgeving (zie het  Loopgravenpad) is daar een sprekend voorbeeld van.

De expertise omtrent het bos-, natuur- en landschapsbeheer omKS-aardbeivlinder-20080516_0011 (2)vat dus zowat alles: gaande van de opbouw van een onderbouwde visie conform het wettelijke beleidskader (natuur, bos en erfgoed), over het structureren ervan in beheerplannen, tot en met het concrete uitschrijven van de werken en de organisatie en begeleiding van de uitvoering op terrein, en niet te vergeten ook de opvolging van de resultaten.

Hesselteer bvba is dan ook goed geplaatst om ecologisch advies en begeleiding te leveren bij alle aspecten van het concrete natuur-, bos- en landschapsbeheer (zie werkingsgebied).