expertise

HESSELTEER biedt ruime ervaring met het halen van een duurzaam evenwicht tussen ecologie (natuurdoelen, ecologische optimalisatie van groene infrastructuur), sociaal gebruik (inrichtingen voor medegebruik, recreatie) en economie (houtexploitatie, biomassa).

De expertise omtrent het bos-, natuur- en landschapsbeheer omKS-aardbeivlinder-20080516_0011 (2)vat het hele spectrum: gaande van de opbouw van een onderbouwde visie conform het wettelijke beleidskader (natuur, bos en erfgoed), over het structureren ervan in beheerplannen, tot en met het concrete uitschrijven van de werken en de organisatie en begeleiding van de uitvoering op terrein, en niet te vergeten ook de opvolging van de resultaten. De regelmatig voorkomende sterke combinatie tussen ecologie en erfgoed kan vaak als een troef worden uitgespeeld.

HESSELTEER is dan ook goed geplaatst om ecologisch advies en begeleiding te leveren bij alle aspecten van het concrete natuur-, bos- en landschapsbeheer (zie werkingsgebied en het Portfolio ).

profielfotoHESSELTEER werd begin 2016 opgericht door Guy Heutz (curriculum vitae) die dan al meer dan 20 jaar actief was in het professionele bos- en natuurbeheer, waarvan 17 jaar voor de Vlaamse Overheid. Als regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos was hij bijna 10 jaar leidinggevende voor een heel team van boswachters en groenarbeiders, en verantwoordelijk voor het goede beheer van de bossen en natuurreservaten van de Vlaamse Overheid ten noorden van Antwerpen.

KS-aardbeivlinder-20080516_0015Daaronder valt zeer veel natuur die behoort tot het Europese Natura 2000 netwerk (uitgestrekte heideterreinen als de Kalmthoutse Heide en de Schietvelden, graslandcomplexen, bossen en waterpartijen). Op dat gebied is er dan ook uitgebreide expertise, gaande van de opmaak van de Europese natuurdoelen, over de integratie in beheerplannen, tot de praktische realisatie op terrein en de inschatting van de impact van allerhande activiteiten op de instandhouding van de habitats en de soorten. 

in kleur of zwart-wit