Ecologisch advies en communicatie

Hesselteer kan u bijstaan op het gebied van:

Ecologisch advies

 • samen met u een inschatting maken van de haalbaarheid van een project, en mee begeleiden bij de vergunningverlenende instanties;
 • opmaak van visies en  beheerplannen conform de wetgeving: geïntegreerde natuurbeheerplannen, landschapsbeheerplannen, specifieke beheerplannen (bomenplannen, veteraanbomen, bermbeheerplannen) enz.;
 • uitvoeren van Visual Tree Assessments (VTA);
 • monitoring en beheerevaluatie;  DSC_0021 (2)
 • opmaak  van studies (landschapsecologie, ecohydrologie, stadsnatuur, recreatieve inrichting …);
 • opmaak van een natuurtoets, verscherpte natuurtoets of passende beoordeling;
 • BREEAM certificering (ecologisch luik)
 • ecologische analyse van de ecosysteemdienstwaarde van (openbaar) groen (van bos en park tot een enkele straatboom, verschillende evaluatiesystemen zijn mogelijk);
 • organisatie van preventie op terrein (nood- en interventieplannen voor een domein) in evenwicht met de ecologische randvoorwaarden;
 • advies inzake ecologisch beheer: ontwikkeling van ecologische werkafspraken op maat (zie ook bij uitvoering);
 • doorlichting van de werking van een bestuur of bedrijf i.v.m. ecologische randvoorwaarden én/of opportuniteiten bij uitvoeringsfases: Hoe ga je daar pro-actief mee om? Welke mogelijkheden er? Hoe ga je over tot uitvoering?
 • hulp bij opmaak of aanpassing van bestekken zodat schade of problemen maximaal vermeden worden in de uitvoeringsfase (inbouwen van ecologische werkafspraken);
 • en meer

Communicatie 

 • opmaken (en eventueel ook voeren) van alle nodige ecologisch onderbouwde
  communicatie rond een project;
 • organiseren en voeren van participatief overleg;

Bekijk ook5896691_l wat Hesselteer op het gebied van ecologische uitvoering voor u kan doen of neem geheel vrijblijvend contact op.

zoek het niet te ver